Help & Contact

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk door te bellen naar 088 - 584 0567 of mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via vindburgerzaken@sdu.nl.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Burgerzaken is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via 088 - 584 0567 of stuur een mail.

Wetgevingskalender

Ga direct naar
Adresregistratie
Afstamming
Erkenning
Gegevensverstrekking
Registratie levenloos geboren kinderen
Huwelijk en geregistreerd partnerschap
Nationaliteit/naturalisatie/optie
Paspoortwet
Privacy
Verkiezingen
Verstrekken van officiële documenten op elektronische wijze
Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Titel wetsvoorstel Fase 0
Voorneming

Fase 1
Internet
consultatie

Fase 2
Voorbereiding

Fase 3
Raad
van State

Fase 4
Tweede Kamer

Fase 5
Eerste Kamer
Fase 6 Bekendmaking Fase 7
In werking gertreden
Wetswijzigingen
Adresregistratie                  
Voorstel voor wijziging Wet BRP over adresregistratie van in Nederland verblijvende personen (Fase 1: Internetconsultatie)                   
Afstamming                  
Voornemen om draagmoederschap in het buitenland onder voorwaarden te accepteren (Fase 0: Voornemen)                   
Erkenning                  
Wetsvoorstel 34605: Wetsvoorstel erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners (Fase 4: Tweede Kamer)                  
Gegevensverstrekking                  
Beëindiging verstrekking persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag (Fase 0: Voornemen)                  
Registratie levenloos geboren kinderen                  
Wijziging Wet BRP ivm registratie van kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn                  
Huwelijk en geregistreerd partnerschap                  
Wetsvoorstel 34118: echtscheiding zonder rechter (Fase 4: Tweede Kamer)                  
Nationaliteit/naturalisatie/optie                  
Wetsvoorstel 34632: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Marcouch tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren (Fase 4: Tweede Kamer)                   
Wetsvoorstel 33852: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Fase 5: Eerste Kamer)                   
Paspoortwet                  
Wetsvoorstel 34519: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (Fase 5: Eerste Kamer)                  
Privacy                  
Wetsvoorstel 34388: Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Fase 6: Bekendmaking)                   

Verkiezingen

                 
Wetsvoorstel 33990: Uitvoering verdrag inzake rechten van personen met een handicap (Fase 6: Bekendmaking)                  
Wetsvoorstel 34258: Wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van de kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (Fase 4: Tweede Kamer)                  
Wetsvoorstel 34377: Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (Fase 6: Bekendmaking)                  
Verstrekken van officiële documenten op elektronische wijze                  
Verordening 2016/1191 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012                

 

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding                  
Wetsvoorstel 34349: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Fase 5: Eerste Kamer)                  
Overheid.nl
Laatste actualisatie: vrijdag 28 juli 2017 02:03