Help & Contact

Wachtwoord vergeten?
Uw wachtwoord opvragen gaat heel eenvoudig door te klikken op de knop 'inloggen' rechtsboven. Onder de gebruikersnaam en wachtwoord ziet u de link 'wachtwoord vergeten'. Vul uw emailadres in om een nieuw wachtwoord te ontvangen per mail.

Vragen? Neem contact op met onze servicedesk
Voor vragen over o.a. inloggen, facturatie of abonnementen neemt u contact op met onze servicedesk door te bellen naar 088 - 584 0567 of mail.

Inhoudelijke vraag? Stel deze aan onze redactie
Wij streven ernaar om deze kennisbank zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen. Uw inhoudelijke vragen en/of opmerkingen zijn bijzonder welkom. U kunt hierover contact opnemen met onze redactie via burgerzaken@vakmedianet.nl.

De kennisbank op proef?
De informatie op VIND Burgerzaken is alleen toegankelijk voor abonnees. Wilt u meer informatie over de kennisbank, een vrijblijvende productdemonstratie of een proefabonnement? Neemt u dan contact op via 088 - 584 0567 of stuur een mail.

Wetgevingskalender

Titel wetsvoorstel Fase 0
Voorneming

Fase 1
Internet
consultatie

Fase 2
Voorbereiding

Fase 3
Raad
van State

Fase 4
Tweede Kamer

Fase 5
Eerste Kamer
Fase 6 Bekendmaking Fase 7
In werking gertreden
Wetswijzigingen
Huwelijk en geregistreerd partnerschap                  
Wetsvoorstel 34118: echtscheiding zonder rechter (Fase 4: Tweede Kamer)                  

Verkiezingen

                 
Wetsvoorstel 33990: Uitvoering verdrag inzake rechten van personen met een handicap (Fase 6: Bekendmaking)                  
Wetsvoorstel 34258: Wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van de kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (Fase 4: Tweede Kamer)                  
Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (Fase 4: Tweede Kamer)                  
Wetsvoorstel 34377: Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (Fase 5: Eerste Kamer)                  
Paspoortwet                  
Wetsvoorstel 34519: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (Fase 5: Eerste Kamer)                  
Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding                  
Wetsvoorstel 34349: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (Fase 5: Eerste Kamer)                  
Verstrekken van officiele documenten op elektronische wijze                  
Verordening 2016/1191 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012                

 

Gegevensverstrekking                  
Beëindiging verstrekking persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag (Fase 0: Voornemen)                  
Privacy                  
Wetsvoorstel 34388: Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Fase 5: Eerste Kamer)                   
Afstamming                  
Voornemen om draagmoederschap in het buitenland onder voorwaarden te accepteren (Fase 0: Voornemen)                   
BRP                  
Wijziging Besluit burgerlijke stand in verband met herziening akte levenloos geboren kind (Fase 3: Raad van State)                   
Nationaliteit/naturalisatie/optie                  
Wetsvoorstel 34632: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Marcouch tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren (Fase 4: Tweede Kamer)                   
Wetsvoorstel 33852: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Fase 5: Eerste Kamer)                   
Adresregistratie                  
Voorstel voor wijziging Wet BRP over adresregistratie van in Nederland verblijvende personen (Fase 1: Internetconsultatie)                   
Erkenning                  
Wetsvoorstel 34605: Wetsvoorstel erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners (Fase 4: Tweede Kamer)                  
Overheid.nl
Laatste actualisatie: zaterdag 27 mei 2017 02:02